Általános feltételek

 

 Termékvisszaküldési tájékoztató

1. Az Ön elállási joga

 1. Ha Ön fogyasztó, akkor törvényes joga van a szerződéstől való elállásra az alábbi 2 (c) pontban foglalt időszakon belül. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön az adott időszakon belül meggondolja magát vagy bármilyen más indokból kifolyólag nem kívánja megkapni vagy megtartani a terméket, akkor értesíthet bennünket a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről, és jogosult a visszatérítésre. A szerződéstől való elállás törvényes jogára vonatkozó tanácsért forduljon a helyi fogyasztóvédelmi szervezethez vagy hatósághoz.
 2. Mindazonáltal az elállási jog nem vonatkozik a következőkre:
  1. lezárt csomagolású hang- és videófelvételek, illetve számítógépes programok, ha azokat a kézbesítést követően felbontották;
  2. az Ön igényei szerint, illetve személyre szabottan készült termékek;
  3. olyan áruk, amelyek a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel;
  4. gyorsan romló vagy rövid szavatossági idejű termékek;
  5. szálláshely-szolgáltatás, árufuvarozás, autókölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, amennyiben a szerződésben meghatározott teljesítési időpontot vagy időszakot kötöttek ki;
 3. Az Ön elállási joga a rendelés visszaigazolásának napján veszi kezdetét (azon a napon, amikor e-mailben értesítjük Önt rendelése elfogadásáról), vagyis ezen a napon jön létre közöttünk a szerződés. Ettől kezdve az Ön elállási jogának határideje a megrendelt áruk jellegétől és a kiszállítás módjától függ, amit az alábbi táblázat foglal össze:

   

  Az Ön szerződése Az elállási idő vége
  Az Ön szerződése egyetlen termékre vonatkozik (amit nem részletekben, különböző napokon szállítunk ki). Az elállási idő vége 14 nappal azután lesz, hogy Ön megkapta a terméket.

  Az Ön szerződése a következő két eset valamelyikére vonatkozik:

  • egy termék, amit részletekben, külön napokon szállítunk ki.
  • több termék, amelyeket részletekben, külön napokon szállítunk ki.
  Az elállási idő vége 14 nappal azután lesz, hogy Ön megkapta a termék utolsó részét, illetve az utolsó megrendelt terméket is.
  Az Ön szerződése az adott termék meghatározott időszakra vonatkozó, rendszeres rendelésére vonatkozik. Az elállási idő vége 14 nappal azután lesz, hogy Ön megkapta az első kiszállítást a termék(ek)ből.To cancel a contract, you just need to let us know that you have decided to cancel. The easiest way to do this is to complete the Returns form on our website.

  A szerződéstől való elálláshoz Önnek csupán értesítenie kell bennünket arról, hogy az elállás mellett döntött. Ennek legegyszerűbb módja a weboldalunkon található visszaküldési űrlap kitöltése és elküldése.

 4. Amennyiben Ön eláll a szerződéstől, akkor:
  1. visszatérítjük Önnek a termékekért kifizetett árat. Mindazonáltal jogosultak vagyunk levonást alkalmazni abban az esetben, ha a termék értékcsökkentést szenvedett az Önnek felróható helytelen, a kereskedelemben nem megengedett kezelés következtében.
  2. visszatérítjük az Ön által fizetett postaköltségeket, de a jogszabályok szerint ez nem lehet több az általunk felajánlott legolcsóbb lehetőségnél (amennyiben ez egy megszokott és általánosan elfogadott szállítási mód).
  3. amilyen gyorsan csak lehetséges, visszatérítjük az Önnek járó összeget, minden esetben legkésőbb az alábbi határidők betartásával:
   1. ha Ön megkapta a terméket és nem ajánlottuk fel Önnek, hogy visszaszállíttatjuk: 14 nappal azután, hogy megkaptuk az Ön által visszaküldött terméket, vagy előbb abban az esetben, ha Ön hitelt érdemlően bizonyítja, hogy visszaküldte nekünk a terméket. A termék visszaküldésével kapcsolatos további információkat ld. a 2.3. pont alatt;
   2. ha Ön nem kapta meg a terméket, vagy megkapta, és felajánlottuk Önnek, hogy visszaszállíttatjuk: 14 nappal azután, hogy Ön értesít bennünket az elállásra vonatkozó döntéséről.
 5. Amennyiben Ön azért küldte vissza nekünk a termékeket az említett 2. pontban foglaltak szerint, mert azok hibásak vagy nem felelnek meg a leírásnak, akkor a termékek teljes árát visszatérítjük a felmerülő postaköltségekkel és más, a visszaküldéssel kapcsolatban indokoltan felmerülő költséggel együtt.
 6. Általános szabályként a visszatérítés módja megegyezik az Ön által használt fizetési móddal.
 7. Amennyiben Ön még azelőtt megkapja a terméket, hogy a szerződéstől való elállásról döntött:
  1. ebben az esetben haladéktalanul küldje vissza nekünk a terméket legkésőbb 14 nappal azutánig bezárólag, hogy értesített bennünket a szerződéstól való elállásra vonatkozó szándékáról. Visszaküldési címként a szerződési adatok között szereplő címünket használja;
  2. a termékek visszaküldésének költsége Önt terheli, kivéve azt az esetet, ha a termék hibás vagy nem felel meg a leírtaknak (ilyen esetekben ld. a 2(i) pontot). Amennyiben a termék nem küldhető vissza postán, akkor feltételezésünk szerint az általunk kézbesítésre használt szállító megbízása esetén a költségek nem lesznek magasabbak, mint az általunk felszámított kiszállítási költség. Amennyiben felajánljuk a termék Öntől hozzánk történő visszaszállítását, akkor ennek közvetlen költségét fogjuk felszámítani Önnek.

2. Sérült vagy hibás áruk

 1. A termékek átvételekor vizsgálja meg, hogy nem hibásak vagy sérültek-e. Ha azt tapasztalja, hogy a termékek már az átvételkor sérültek vagy hibásak, akkor haladéktalanul értesítsen bennünket a fenti Kapcsolat pontban megadott elérhetőségeken.
 2. Fogyasztóként Ön bizonyos jogokkal rendelkezik az általunk szállított termékek minőségét illetően, nekünk pedig kötelességünk az Önnel kötött szerződésben foglaltaknak megfelelő termékeket szállítani Önnek. Ezeket a jogokat nem érinti a fentebb részletezett elállási jog. Ezekre a jogokra vonatkozó tanácsért forduljon a helyi fogyasztóvédelmi szervezethez vagy hatósághoz.

3. A termékek visszaküldésére vonatkozó általános információk

 1. Kérjük, hogy a visszaküldeni kívánt árukat a Kapcsolat pontban megadott címre küldje vissza hozzánk egy kísérőlevéllel, amelyben szerepel a rendelés referenciaszáma és az eredeti szállítólevél másolata.
 2. Visszaküldés esetén amennyire lehetséges, óvatosan bontsa ki a csomagot. Az eredeti csomagolás használata esetén nem kell új csomagolást vásárolnia, hogy vissza tudja küldeni a terméket.
 3. Mindaddig, amíg az áru nem lett visszaküldve hozzánk, illetve nem mentünk érte, Ön köteles az áru birtoklójaként azt felelősen őrizni és megóvni. Javasoljuk, hogy a visszaküldendő terméket ajánlottan / regisztráltan adja fel, és gondoskodjon a kézbesítésre vonatkozó megfelelő biztosításról is.

 

Kiszállítási tájékoztató

1. Feladás

Arra törekszünk, hogy minél gyorsabban feladjuk rendelését, de értékesítési akciók idején több munkanapba is beletelhet, míg a küldeményeket útnak tudjuk indítani a raktárból.

2. Kiszállítás

 1. Az általunk alkalmazott normál kiszállítási díjak megjelennek az on-line fizetési összesítőn a termék(ek)nél.
 2. A kiszállítás külső szállítási és gyorsposta-szolgáltatók részvételével történik, átvételkor szükség lehet a szállítólevél aláírására. Ha Ön a kézbesítéskor épp nem tartózkodik otthon, akkor a futár egy értesítőt hagy hátra, amelyben jelzi, hogy Ön hol veheti át a küldeményt. Fenntartjuk a jogot arra, hogy töröljük az Ön rendelését és felszámítsuk Önnek a felmerült vagy a termékek tárolásával kapcsolatban felmerülő költségeket abban az esetben, ha Ön nem veszi át a termékeket legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor először megkíséreltük a termékek kézbesítését.
 3. Kérjük, olyan kézbesítési címet adjon meg, ahol Ön munkaidőben elérhető. Ha az Ön kérésének megfelelően a küldeményt aláírás és a termék fizikai átvétele hiányában a megjelölt kézbesítési címen hagyjuk, akkor a LEDgrowshop nem vállalja a rendelés pótlását abban az esetben, ha a küldemény a kézbesítést követően esetlegesen eltűnik vagy elveszik.
 4. Javasoljuk, hogy vásárlóink kézbesítési címként (”ship to”) olyan címet adjanak meg, ahol biztosítható a küldemény munkaidőben, aláírás mellett történő átvétele.
 5. Értesíteni fogjuk Önt a kiszállítás várható időpontjáról, amely a rendelés (általunk e-mailben küldött) visszaigazolásától számított 30 napon belül lesz esedékes. Esetenként előfordulhat, hogy a szállítást rajtunk kívül álló okok befolyásolják. Az ilyen esetekre vonatkozó kötlezettségeinket illetően ld. az Általános Vásárlási Feltételek 2.10. pontjában foglaltakat.
  1. Kézbesítést azokra a helyszínekre vonatkozóan vállalunk, amelyek szerepelnek a kiszállítási helyszínek listáján. Mindazonáltal egyes termékekre vonatkozóan korlátozások lehetnek érvényben bizonyos kézbesítési helyszíneken, ezért kérjük, rendelés előtt figyelmesen olvassa el a listát.
 6. A rendelés kézbesítettnek minősül, amikor a termékeket kiszállítjuk az Ön által megadott címre. Ettől kezdve azokért Ön vállalja a felelősséget.
 7. Ha bármilyen termék esetében nem tudjuk tartani a megígért szállítási határidőt, akkor Ön jogosult azonnal törölni a rendelést, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:
  1. megtagadtuk a termék kiszállítását;
  2. a megadott határidőn belüli kézbesítés kulcsfontosságú lett volna (minden lényeges körülményt tekintetbe véve); vagy
  3. Ön jelezte nekünk még a rendelés visszaigazolása előtt, hogy kulcsfontosságú a megadott határidőn belüli kézbesítés.
 8. Ha Ön nem kívánja azonnal törölni a rendelést, vagy nem jogosult arra az 1.2 (g) pont szerint, akkor észszerű új határidőt szabhat nekünk a kézbesítésre. Ha ezt az új határidőt sem sikerül betartanunk, akkor Ön törölheti a rendelést.
 9. Ha Ön úgy dönt, hogy törli a rendelését késedelmes szállítás miatt az 1.2(g) vagy a 2(c) pont értelmében, akkor ez a törlés vonatkozhat egyes termékekre vagy minden termékre, kivéve, ha azok szétválasztása jelentős értékcsökkenéssel járna. Ha a termékeket már kézbesítették Önnek, akkor azokat vissza kell küldenie nekünk vagy lehetővé kell tennie a számunkra azok elszállítását, aminek költségét mi álljuk. Miután Ön törölte a rendelését, mi visszatérítjük Önnek a törölt termékekért és azok szállításáért esetlegesen kapott összeg(ek)et.
 10. A kézbesítési helytől függően az Ön rendelését importvám és adók terhelhetik, melyek a célállomás elérésekor válnak esedékessé. A felmerülő járulékos költségeket és adókat lehetőség szerint igyekszünk beépíteni az árainkba. Mindazonáltal kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos kézbesítési helyek esetében nincs információnk, illetve ráhatásunk ezekre a költségekre, és nem tudjuk garantálni azok összegének pontos meghatározását. Ezek a költségek végső soron a vásárlót terhelik. Az esetleges importvámok és adók megfizetéséért Ön a felelős. Az ezzel kapcsolatos további információkért rendelés előtt kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi vámhivatallal.
 11. Ön köteles betartani a kézbesítési hely országában érvényes minden törvényt és jogszabályt. A helyi jogszabályok betartásáért nem tudunk felelősséget vállalni.

Adatvédelmi tájékoztató

Tiszteletben tartjuk mindazok személyes adatait, akik meglátogatják weboldalunkat.

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy felsoroljuk azokat az adatokat, amelyeket Öntől gyűjtünk a www.ledgrowshop.eu weboldal (az „Oldal”) meglátogatása során, illetve hogy elmagyarázzuk, hogyan használjuk fel azokat. Ez a tájékoztató csak azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket ezen az Oldalon keresztül gyűjtünk. A tájékoztató nem vonatkozik olyan adatokra, amelyeket off-line módon vagy más weboldalakon, alkalmazásokon keresztül gyűjtünk, illetve amelyeket Ön bocsát rendelkezésünkre, vagy amelyek harmadik féltől származnak. Más weboldalak, alkalmazások, illetve harmadik felek saját adatvédelmi elveik szerint működnek, ezért javasoljuk, hogy tájékozódjon erről, mielőtt ott adatokat adna meg.

Az Oldal használatával és személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat felhasználhassuk a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint. Amennyiben Ön nem fogadja el az Általános Feltételeket, kérjük, ne használja az Oldalt.

A tájékoztatót időről időre felülvizsgálhatjuk, és a változásokat ezen a weboldalon tesszük közzé. Ellenőrizze ezt az oldalt, mert a változások minden olyan adatra vonatkoznak, amit a módosítást követően gyűjtöttünk. Indokolt esetben a változások a módosítást megelőzően gyűjtött adatokra is vonatkozhatnak.

A ledgrowshop.eu üzemeltetője David Bukovjan, 31800 Plzen, Cseh Köztársaság

Az Oldal más weboldalakra mutató vagy azokról származó linkeket is tartalmazhat, beleértve harmadik felek által üzemeltetett weboldalakat is. E weboldalak fölött nincs ellenőrzésünk. Ha Ön rákattint az ezekre az oldalakra mutató linkekre, akkor vegye figyelembe, hogy a felkeresett oldalaknak saját adatvédelmi tájékoztatóval kell rendelkezniük. Kérjük, ellenőrizze ezeket, mielőtt bármilyen személyes adatot adna meg a kérdéses weboldalakon. Az ilyen oldalakért, illetve azok adatvédelmi politikájáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Az általunk gyűjtött személyes információk

Az Oldal használata során jogosultak vagyunk Öntől személyes információkat gyűjteni, tárolni és feldolgozni. Ide tartozik a következő:

 • Kapcsolattartási adatok, pl. név, postai és e-mail cím, telefonszám. Ezek gyűjtése akkor történik, amikor Ön saját fiókot nyit az Oldalon, e-mail vagy az Oldalon kitöltött űrlap útján lép kapcsolatba velünk, illetve rendelést ad le.
 • Fizetési adatok (pl. betéti vagy hitelkártya adatok), rendelés leadásakor.
 • A közöttünk folytatott levelezés.
 • Az Oldalon keresztül Ön által leadott rendelés, valamit az ebből eredő szerződés részletei.
 • Az Oldal Ön általi látogatásainak részletei, a felkeresett aloldalak.

Az Oldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Mindazonáltal személyes adatainak megadása nélkül nem tudunk Önnel kommunikálni a későbbiekben, Ön pedig nem tud rendelést leadni, illetve nem tudja kihasználni az Oldal funkcióit.

Ügyeljen arra, hogy az Ön által megadott személyes adatok valósak, pontosak és teljeskörűek legyenek. Ön a felelős azért, hogy értesítsen bennünket a személyes adataiban történt esetleges változásokról, hogy nyilvántartásunk mindenkor teljeskörű és naprakész lehessen.

Soha nem kérünk Öntől e-mailben megerősítést személyes adatokra, bejelentkezési adatokra vagy fizetési információkra vonatkozóan. Ha Ön tőlünk érkezőnek látszó, ilyen adatokat kérő e-mailt kap, ne válaszoljon rá. Lehetséges, hogy csalási céllal történő adathalászatról van szó.

Egyéb, általunk gyűjtött adatok

Amikor Ön az Oldalt böngészi, olvassa, vagy onnan információkat tölt le, számítógépeink automatikusan rögzítenek bizonyos adatokat azzal az eszközzel kapcsolatosan, amellyel Ön felkereste az Oldalt.

Ezek az információk nem tartalmazzák az Ön személyazonosságát, bár bizonyos adatokat - így pl. az IP-címet - egyes országokban (pl. Franciaországban) úgy tekinthetnek, mint amelyek közvetetten alkalmasak a személyazonosság megállapítására. Ha azonban Ön bejelentkezik a fiókjába az Oldalon, amikor ezeket az információkat rögzítjük, akkor Önhöz tudjuk rendelni ezeket az információkat.

Ezek az információk a következők:

 • Dátum és időpont, amikor Ön felkereste az oldalt.
 • Hány oldalt és melyik oldalakat kereste fel egy látogatás (session) alkalmával, és mennyi időt töltött ott.
 • Az Ön internet domainneve (ez lehet az Ön internet-szolgáltatójának a domainneve, pl. BT.com, vagy az Ön munkahelye) és IP-címe (az a szám, amely böngészéskor az Ön számítógépéhez van rendelve), hogy hozzá tudjon férni az Oldalhoz.
 • Az Ön által használt internetes böngésző és operációs rendszer
 • Az az oldal, ahonnan az Oldalra jutott (pl. a Google).

Az adatok gyűjtéséhez és felhasználásához az alkalmazandó jogszabályok szerint előírt esetekben és módon kérjük az Ön beleegyezését.

Sütik

Mint a legtöbb weboldal, a mi Oldalunk is többféle sütit (cookie) használ az Oldal látogatóról történő információgyűjtéshez. A sütik használatáról, azok elfogadásának és visszautasításának módjáról a sütikról szóló tájékoztatóban olvashat részletesebben.

Hogyan használjuk fel az Ön adatait

Az Önről gyűjtött adatokat a következő célokra használhatjuk fel:

 • Az Oldalnak, az Oldal funkcióinak, az Oldalon kínált termékeknek és szolgáltatásoknak az elérhetővé tétele az Ön számára;
 • Az Ön által az Oldalon leadott rendelések feldolgozása, az ezekből eredő esetleges kötelezettségeink teljesítése;
 • A kérdőívekre Ön által adott válaszokat piackutatási célra használhatjuk;
 • Amennyiben Ön hozzájárult marketing célú üzenetek fogadásához, akkor kapcsolatba léphetünk Önnel az Ön számára esetlegesen érdekes promóciókról, termékekről és szolgáltatásokról való tájékoztatása céljából;
 • Az adatok segítségével felmérhetjük, hogy vásárlóink milyen termékek és szolgáltatások iránt érdeklődnek, továbbfejleszthetjük meglevő termékeinket és szolgáltatásainkat, illetve újakat fejleszthetünk ki, valamint;
 • Az Ön Oldalunkon tett látogatásai adatainak felhasználásával felmérhetjük, hogy használják vásárlóink az Oldalt, elemezhetjük az egyes kampányok hatékonyságát, optimalizálhatjuk az Oldalt, valamint általánosságban továbbfejleszthetjük azt, termékeinket és szolgáltatásainkat.

A személyes adatok tárolása

Az internet nem nyújt tökéletes biztonságot, így legyen mindig nagyon elővigyázatos az adatok on-line megadásával kapcsolatban. Bár minden elvárhatót megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait biztonságosan, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeljük, nem vállalunk felelősséget az esetlegesen bekövetkező adatvesztésért vagy adatlopásért, kivéve, ha annak az az oka, hogy hibát követtünk el az Ön adatainak biztonságos kezelését illetően.

Az Ön által megadott személyes információkat biztonságos számítógép-szerveren tároljuk. A szerver szofvere titkosítja az Ön által megadott összes személyes adatot, és a fizetési tranzakciókat is titkosítjuk az SSL technológia alkalmazásával. Az Oldalon nem tárolunk semmilyen hitelkártya-adatot; a tranzakciókhoz biztonságos külső fizetési útvonalat használunk.

Üzletünk nemzetközi jellege miatt előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait valamelyik külső szolgáltató partnerünk kezeli, amelynek székhelye adott esetben az Európai Gazdasági Térségen kívül található. Minderre csak a fenti „Hogyan használjuk fel az Ön adatait” részben leírtaknál felsorolt célokból kerülhet sor. Személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul a fenti adatkezeléshez.

Adatok közzététele

Jogosultak vagyunk arra, hogy a következő harmadik felek számára elérhetővé tegyük az Ön személyes adatait, a fenti „Hogyan használjuk fel az Ön adatait” részben leírtaknál felsorolt célokból:

 • kapcsolt vagy társvállalkozásaink;
 • olyan harmadik felek, akik termékeket vagy szolgáltatásokat biztosítanak számunkra vagy a nevünkben mások számára, például az Oldal tárolását, működtetését és karbantartását, az Ön által leadott rendelések feldolgozását és teljesítését, valamint az azokhoz kapcsolódó fizetési tranzakciók lebonyolítását a nevünkben végző partnereink;
 • az alkalmazandó helyi jogszabályok által megengedett mértékben: hitelinformációs ügynökségek (pl. Experian), valamint más, a tranzakciók lebonyolítását és a visszaélések megelőzését végző, pénzügyi vagy tranzakciós szolgáltatást biztosító partnerek;
 • azok a szervezetek, amelyeket az e-mailek és más közvetlen marketingeszközök kezelésével bízunk meg;
 • bármilyen más harmadik fél, amennyiben az indokoltan szükséges ahhoz, hogy válaszolni tudjunk az Ön Oldalunkon feltett kérdéseire, illetve feldolgozzuk vagy teljesítsük az Oldalunkon leadott rendelését.

Abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta nekünk személyes adatainak adott cégek számára történő továbbításához, hogy azok termékeiket és szolgáltatásaikat közvetlenül Önnek ajánlhassák, akkor az Ön adatait továbbíthatjuk számukra. E cégek maguk is a kapott adatok kezelőivé válnak.

Jogosultak vagyunk arra, hogy más harmadik felek számára is elérhetővé tegyük az Ön személyes adatait:

 • amennyiben eladnánk üzletünket vagy üzletrészünket, mely esetben az Ön adait elérhetővé tehetjük a vásárló vagy a potenciális vásárló részére, szigorú titoktartási kötelezettség mellett;
 • amennyiben az információ elérhetővé tétele törvényi kötelezettségünk; vagy
 • amennyiben azt más hatályos jogszabály számunkra lehetővé teszi. Például a törvények általában lehetővé teszik, hogy szükség esetén, a jogi eljárásokkal összefüggésben személyes adatokat tegyünk közzé bűncselekmény felderítése vagy megelőzése céljából, és egyéb okokból.

Jogosultak vagyunk arra, harmadik felek számára generalizált adatokat továbbítsunk az oldal látogatottságáról. Azonban ezt nem jelenti olyan adatok továbbítását, melyek révén azonosíthatók lennének az oldal egyedi látogatói.

Az Ön jogai

Önnek törvényes jogai vannak személyes adatai felhasználhatóságát illetően, ezek némelyike az alábbiakban olvasható. Önnek a hatályos helyi jogszabályok szerint további jogai is lehetnek az általunk nyilvántartott személyes adataira vonatkozóan.

Ha Ön tudni szeretné, milyen személyes adatait kezeljük, kérjük, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken. Mindazonáltal az információközlésért jogosultak vagyunk egy kismértékű díjat felszámítani.

Ön jogosult az Önnel kapcsolatos adatok kijavítására. Ha bármilyen személyes adatát módosítani kell, akkor ezt megteheti a fiókjába való belépéssel, vagy az alábbi elérhetőségeinken keresztül. Kérjük, ügyeljen arra, hogy pontosan adja meg személyes adatait, és ha szükséges, frissítse azokat.

Ön bármikor jelezheti számunkra, ha a továbbiakban nem kíván marketing célú megkereséseket fogadni tőlünk. Ehhez módosítsa fiókjának kommunikációs beállításait, vagy keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken.

Kapcsolattartási adatok:

Ha olyan kérdése van, amire nem talál választ ebben a tájékoztatóban, vagy tudni szeretné, milyen személyes adatait kezeljük, illetve módosítani szeretné valamelyik adatát, a következőképpen léphet kapcsolatba velünk:

David Bukovjan
326 00, Plzen, Czech Republic, Slovanská alej 24A
support@ledgrowshop.eu

 

Az oldalhasználat és a vásárlás általános feltételei

Oldalunk használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja a jelen általános használati és vásárlási feltételeket (”Weboldal Feltételek”) és betartja azokat. Ha nem fogadja el a Weboldal Feltételeket, nem használja az oldalt.

Időről időre módosíthatjuk a Weboldal Feltételeket, például a jogszabályi változásoknak való megfelelés céljából, vagy új rendelési folyamatok, termékek vagy szolgáltatások megjelenése miatt. Ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a jelen feltételeket, hogy megbizonyosodjon arról, elfogadhatók-e az Ön számára az általunk végrehajtott esetleges módosítások.

Emellett Adatvédelmi Tájékoztatónk részletezi, hogy milyen módon használhatjuk fel és tehetjük közzé az Ön által az Oldal használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, valamint Süti tájékoztatónkban olvasható, hogy hogyan használjuk a sütiket (cookie) és a hasonló technológiákat az Oldalon. Mindkét tájékoztató a jelen Weboldal Feltételek részét képezi.

1. Weboldalunk használatának általános feltételei

Az e pontban leírt általános feltételek azt részletezik, hogy Ön miképpen használhatja az Oldalt, annak funkcióit és szolgáltatásait. Az Oldalon keresztül leadott rendelések intézése a Vásárlási Feltételekkel összhangban történik, amely a jelen Weboldal Feltételek 2. pontjában található.

1.1 Kapcsolattartási adatok

 1. Az oldal üzemeltetője: David Bukovjan Székhely: 06905099, 326 00, Cseh Köztársaság, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, Slovanská alej 1960/24 
 2. Ha kérdése van a jelen Weboldal Feltételekkel kapcsolatban vagy más ügyfélszolgálati ügyben, kérjük, keressen bennünket a következő email-címen: support@ledgrowshop.eu

1.2 Az Oldalon végzett módosítások

 1. Időről időre frissítjük Oldalunkat, így annak tartalma bármikor változhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Oldalunkon található tartalom nem mindig naprakész, és nem vagyunk kötelesek azt naprakészen tartani.
 2. Igyekszünk elkerülni, hogy pontatlan információ kerüljön ki az Oldalra, de nem tudjuk garantálni, hogy Oldalunk és az azon található tartalom mentes a hibáktól vagy kihagyásoktól.

1.3 Az Oldal elérése

Az Oldal és az azon található tartalom (együttesen: a ”Tartalom”) elérése csak ideiglenes jelleggel engedélyezett. Fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés és indoklás nélkül bármikor visszavonjuk, módosítsuk vagy korlátozzuk az Oldal vagy annak Tartalma egészének vagy bármely részének elérhetőségét.

1.4 Az oldal használata

 1. Önnek gondoskodnia kell arról, hogy minden olyan személy ismerje és betartsa a jelen Weboldal Feltételeket, aki az Ön internet-kapcsolatát felhasználva keresi fel az Oldalt vagy éri el annak Tartalmát.
 2. Ön az Oldalt és annak Tartalmát csak törvényes, nem kereskedelmi célokra használhatja, összhangban a Weboldal Feltételekkel.
 3. Nem keresheti fel és használhatja az Oldalt és annak Tartalmát, illetve nem kísérelheti meg azt:
  1. csalási szándékkal, a hatályos helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvények vagy jogszabályok megszegésével.
  2. az Oldal bármely részére történő jogosulatlan belépéssel.
  3. olyan módon, ami bárkinek bármilyen jogát sértené.
  4. reklámok, promóciók vagy bármilyen más anyag (spam) kéretlen vagy jogosulatlan továbbítása céljából, vagy olyan információknak a gyűjtésére az Oldalról vagy a Tartalomról, amelyek révén valakinek a személyazonossága megállapítható.
  5. az Oldalba vagy bármilyen más oldalba, számítógépes eszközbe, hálózatba, rendszerbe vagy szoftverbe való beavatkozás, illetve azok károsítása vagy tönkretétele céljából. A beavatkozás, károsítás és tönkretétel alatt értendő többek között:
   1. olyan adatok tudatos továbbítása, illetve olyan anyagok küldése vagy feltöltése, amelyek vírust vagy technológiailag káros anyagot tartalmaznak; vagy
   2. szolgáltatás-bénító (denial of service) támadás vagy osztott szolgáltatás-bénító támadás végrehajtása; vagy
   3. valamilyen weboldalnak (vagy annak bármely részének), számítógépnek, hálózatnak, rendszereknek vagy szoftvernek a jogosulatlan elérésére irányuló kísérlet.
 4. A jelen Weboldal Feltételek megszegésének feltételezett eseteit jelenthetjük az illetékes hatóságoknak, és együttműködünk velük, ideértve a feltételezett elkövető személyazonosságának részükre való felfedését is. Amennyiben Ön nem tartja be a jelen Weboldal Feltételeket, akkor azonnal megszűnik a joga az Oldal használatára. Amennyiben indokoltan feltételezzük, hogy Ön nem tartja be a jelen Weboldal Feltételeket, akkor fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor inaktiváljuk az Ön fiókját, illetve megakadályozzuk az Oldalra való belépését.

1.5 Felhasználói fiókok

 1. Amennyiben Ön fiókot nyit az Oldalon annak használatához, akkor nem szabad engedélyeznie mások számára, hogy az Ön azonosítóival lépjenek be az Oldalra vagy használják az Ön fiókját. Tartsa titokban a felhasználóneveket, jelszavakat és a bejelentkezéshez kapcsolódó biztonsági eljárásaink során használt egyéb információkat (vagy a használt közösségi média weboldaláét), és ne adja azokat harmadik fél tudomására. Haladéktalanul értesítsen bennünket, amint tudomást szerez arról, hogy valaki jogosulatlanul hozzáfért az Ön bejelentkezési adataihoz vagy fiókjához. Semmilyen felelősséget nem vállalunk azokért az esetleges károkért, amelyek Önt annak következtében érhetik, hogy valaki - az Ön tudtával vagy anélkül - az Ön bejelentkezési adatait használta. Ön felelős mindazokért az esetleges károkért, amelyek bennünket, partnereinket, tisztségviselőinket, igazgatóinkat, alkalmazottainkat, tanácsadóinkat, ügynökeinket vagy képviselőinket érhetik annak következtében, hogy valaki az Ön bejelentkezési adatait használta.
 2. Ön köteles biztosítani, hogy a fiókja megnyitása és használata kapcsán megadott információk mindenkor valósak, pontosak és naprakészek legyenek.

1.6 Linkek

 1. Az Oldal más, harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket tartalmazhat. E weboldalak használatára az adott weboldalt birtokló vagy üzemeltető harmadik felek általános feltételei vonatkoznak.
 2. Ön jogosult belinkelni az Oldalt, feltéve, hogy azt korrekt, törvényes, hírnevünket nem sértő, illetve abból nem profitáló módon teszi. Tilos az olyan linkelés, amely bármilyen társulást, jóváhagyást vagy promóciót sugallna a mi részünkről, ilyen kapcsolat hiányában.
 3. Kifejezett beleegyezésünk nélkül Ön:
  1. nem létesíthet linket olyan weboldalról, amelynek nem a tulajdonosa, vagy nem rendelkezik a tulajdonosának az engedélyével; és
  2. nem teheti keretbe (frame) az Oldalt más weboldalon; nem helyezheti el az Oldal linkjét más weboldalon, kivéve a kezdőoldal linkjét.
 4. Fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül megszüntessük a linkelésre vonatkozó engedélyt, vagy az Oldal bármilyen, a közösségi médiaoldalakról való linkelést és hivatkozást lehetővé tevő funkcióját.

1.7 Vírusok

Mivel az internet nyílt rendszert alkot és a szoftverek csak korlátozottan tesztelhetők, nem tudjuk garantálni Oldalunk teljeskörű biztonságosságát, illetve probléma- és vírusmentességét. Ezért gondoskodjon az Oldal látogatásakor a megfelelő vírusvédelmi szoftver és tűzfal alkalmazásáról, valamint azok rendszeres frissítéséről.

1.8 Jogi nyilatkozat és felelősség

 1. E pont egyetlen bekezdése sem érinti az egyébként fennálló felelősségünket (i) a gondatlanságunkból eredő halál vagy személyi sérülés, (ii) csalás esetére vonatkozóan, illetve (iii) más olyan felelősségre vonatkozóan, amely nem zárható ki vagy korlátozható a hatályos jogszabályok szerint, valamint nem vonatkozik az Ön által a 2. pontban foglaltak szerint vásárolt termékekre.
 2. Az Ön hatályos jogszabályok szerinti jogainak sérelme nélkül az Oldal és minden Tartalom „ahogy van”, illetve „ahogy rendelkezésre áll” alapon érhető el, bármilyen értelmezés, feltétel, garancia, jóváhagyás vagy más elkötelezettség nélkül.
 3. Különösen nem adunk semmilyen értelmezést, feltételt, garanciát, jóváhagyást vagy más kötelezvényt az Oldal vagy bármilyen Tartalom pontosságát, teljességét vagy naprakészségét illetően. Nem garantáljuk azt sem, hogy azok használata vagy rendelkezésre állása zavartalan vagy hibamentes lenne, vagy hogy azok, illetve az Oldal vagy az adott közösségimédia-oldalak szerverei vírusoktól vagy más technológiai kártevőktől mentesek lennének.
 4. Ön beleegyezik abba, hogy az Ön felelőssége mindazon intézkedések megtétele, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ön hozzáférjen az Oldalhoz, az Oldallal kommunikáló közösségimédia-oldalakhoz és a Tartalomhoz, valamint a megfelelő biztonsági intézkedések megtétele és fenntartása (ideértve többek között az antivírus szoftver és a megfelelő tűzfal alkalmazását).
 5. Nincs ellenőrzésünk az Oldalon hivatkozott, harmadik felek weboldalain vagy általuk biztosított forrásokból származó tartalmak, valamint az Oldallal kommunikáló közösségi médiaoldalak által elérhetővé tett funkciók és tartalmak felett. Ezeket, valamint az általuk biztosított termékeket és szolgáltatásokat nem propagáljuk. Ön beleegyezik abba, hogy a harmadik felek weboldalait és a közösségimédia-oldalak adott funkcióit teljes mértékben csak saját felelősségére használja, és nekünk nincs semmilyen kötelezettségünk vagy felelősségünk azok Ön általi használatával, megbízhatóságával vagy rendelkezésre állásával kapcsolatosan.
 6. Semmilyen körülmények között nem felel David Bukovjan Önnel szemben (legyen szó szerződésszegésről, gondatlanságról vagy bármi másról) a következők miatt:
  1. az Oldal Ön általi használatából adódóan vagy azzal kapcsolatosan, valamely tartalom letöltésével, vagy valamely, az oldalon közösségiamédia-oldalakkal folytatott kommunikációt lehetővé tevő funkció használata során bekövetkező osztott szolgáltatás-bénító támadás, vírusok és más technológiai kártevők, amelyek megfertőzhetik az Ön számítógépét, programjait, adatait vagy más, az Ön tulajdonát képező dolgot; vagy
  2. üzleti veszteség, ideértve többek között az Oldal vagy annak tartalmának használatával, annak megbízhatóságával vagy el nem érhetőségével kapcsolatban bekövetkezett elmaradt hasznot, bevételt, meghiúsult üzleti lehetőséget vagy szerződést.

1.9 Szerzői jogok, védjegyek, szabadalmi és egyéb jogok

 1. Mi, illetve az Oldal üzemeltetését és annak Tartalmát biztosító harmadik felek vagyunk a tulajdonosai vagy licenszelői az Oldallal kapcsolatos mindennemű jogoknak (ideértve többek között a szabadalmakat, regisztrált terveket, design-jogokat, szerzői jogokat, adatbázis-jogokat, védjegyeket, kereskedelmi és üzleti nevekkel kapcsolatos márkákat, jogokat és goodwill-t, feltalálói jogokat, know-how-t és üzleti titkokat) a Tartalom egészére vonatkozóan.
 2. Ön jogosult az Oldalról, illetve bármely Tartalomból a személyes, nem kereskedelmi célú felhasználáshoz észszerű mennyiségű kivonat, illetve oldal kinyomtatására vagy letöltésére.
 3. Tilos az Oldalról vagy annak bármely Tartalmából kinyomtatott vagy letöltött anyag bármilyen jellegű módosítása, valamint az illusztrációknak, fotóknak, videó- és hanganyagoknak vagy képeknek a szövegtől független felhasználása.
 4. Önnek biztosítania kell, hogy státuszunk - valamint licensztulajdonosaink és nevesített közreműködőink státusza - az Oldal és Tartalmának szerzőiként mindig tiszteletben legyen tartva.
 5. Előzetes írásbeli engedélyünk, illetve harmadik félnek minősülő licensztulajdonosaink előzetes írásbeli engedélye nélkül Ön nem töltheti le, reprodukálhatja, másolhatja vagy oszthatja szét az Oldal vagy a Tartalom semmilyen részét a jelen Weboldal Feltételekben kifejezetten engedélyezett módon kívül.
 6. A David Bukovjant azonosító mindegyik név, kép és logó David Bukovjan tulajdona. Az Oldalon szereplő, harmadik felek által birtokolt márkanevek, termékek, szolgáltatások és cégnevek az adott cégek tulajdonát képezik. Használatukat David Bukovjan kizárólag az adott jogokat birtokló személyeknek engedélyezi.
 7. A jelen Weboldal Feltételekben kifejezetten szereplő eseteket kivéve a jelen Weboldal Feltételek nem ad felhatalmazást vagy használati jogot semmilyen, a tulajdonunkat vagy licensztulajdonosaink tulajdonát képező, szellemi tulajdonhoz fűződő jogra. Az ilyen, szellemi tulajdonhoz fűződő jogoknak a Weboldal Feltételek által nem engedélyezett használata a szellemi tulajdonhoz fűződő jogaink, illetve licensztulajdonosaink szellemi tulajdonhoz fűződő jogai megsértésének minősül.

2. Általános vásárlási feltételek

Az Oldalon leadott rendeléssel Ön elfogadja a jelen Általános Vásárlási Feltételek érvényességét, valamint azt, hogy ez képezi az Oldalról történő vásárlásokra vonatkozó szerződés alapját. Amennyiben Ön nem kívánja elfogadni a jelen Általános Vásárlási Feltételeket, vagy bizonytalan annak bármely részének jelentését illetően, kérjük, ne adjon le rendelést az Oldalon.

2.1 Termékeink és termékleírásaink

 1. Az oldalunkon található termékek képei és leírásai csupán illusztrációs célt szolgálnak, és nem garantálják, hogy a termék megfelel az adott képnek vagy leírásnak. Bár igyekszünk a színeket a lehető legpontosabban megjeleníteni, nem tudjuk garantálni, hogy az Ön kijelzőjén látható színek pontosan megfelelnek a termék színének. Az Ön által vásárolt termék kismértékben eltérhet a képeken láthatótól.
 2. Az oldalon szereplő méretek, súlyok, kapacitások, dimenziók és mérési eredmények hibásak is lehetnek.
 3. A termékek csomagolása különbözhet az oldalon bemutatott képen szereplőtől.
 4. Ha bármilyen kétsége támadna a megrendelni kívánt termék színével, méretével vagy bármilyen más műszaki adatával kapcsolatban, akkor javasoljuk, hogy a rendelés leadása előtt keresse meg ügyfélszolgálatunkat a Kapcsolat pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.

2.2 A rendelés módja

 1. Ha valamit rendelni kíván az Oldalról, akkor válassza ki a vásárolni kívánt mennyiséget, majd adja a terméket a kosarához.
 2. „Az Ön kosara”oldalon válassza ki a kívánt szállítási opciókat. Ezután keresse fel a fizetési oldalt (a vendégként történő fizetést vagy az Oldalra való belépést választva), és adja meg a szállítási címét, a számlázási címét és a fizetési adatokat.
 3. A rendelés véglegesítése előtt arra kérjük Önt, hogy nézze át, és ha mindent rendben talál, akkor erősítse meg azt. Ha hibát talál, akkor kijavíthatja azt, mielőtt megerősíti és elküldi nekünk a rendelést. Ön a felelős azért, hogy a rendelést ellenőrizze, mielőtt elküldi számunkra. Ha bármilyen problémája lenne a rendeléssel kapcsolatban, kérjük, keresse meg ügyfélszolgálatunkat a Kapcsolat pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.
 4. A rendelés leadásához egy biztonságos weboldalra irányítjuk Önt, amit a fizetési szolgáltatónk üzemeltet, és itt adhatja meg a fizetéssel kapcsolatos adatait. Előfordulhat, hogy a tranzakciót jóvá kell hagyatni a fizetésre használni kívánt kártya kibocsátójával. Miután megadta a fizetési adatokat és a fizetés jóváhagyást kapott, átirányítjuk Önt az Oldal végső visszaigazoló képernyőjére, ahol a rendelés részletei olvashatók.

2.3 A közöttünk levő szerződések

 1. Vásárlási oldalaink útmutatást adnak Önnek a rendelés leadásának folyamatáról. Rendelési folyamatunk lehetővé teszi Önnek, hogy rendelése leadása előtt ellenőrizhesse és kijavíthassa az esetleges hibákat. Kérjük, szánjon időt a rendelés átolvasására és ellenőrzésére a rendelési folyamat mindegyik fázisában.
 2. A rendelés leadásakor Ön ajánlatot tesz a megrendelt termékeknek a rendelésben megadott áron történő megvásárlására, a jelen Általános Vásárlási Feltételek szerint. Ez az ajánlat akkortól él, amikor Ön megnyomja a fizetési oldalon található „Fizetés” (Pay Now) gombot.
 3. Rendelése beérkezését e-mailben igazoljuk vissza. A rendelés beérkezésének visszaigazolása nem a rendelés általunk történő elfogadását jelenti.
 4. Ekkor még nincs érvényes szerződés az Ön által megrendelt termékek szállítására vonatkozóan, és nem vagyunk kötelesek elfogadni a rendelést. Különösen a következő esetekben nem fogadjuk el az Ön rendelését:
  1. a termékek nincsenek raktáron / a raktáron levő termékek sérültek;
  2. az Ön által indított fizetési tranzakciót nem hagyták jóvá; vagy
  3. hibásan jelent meg Oldalunkon a termék ára vagy a termékkel kapcsolatos egyéb információ.
 5. Az Ön által megrendelt termék szállítására vonatkozó, közöttünk levő szerződés addig nem jön létre, amíg a terméket el nem küldjük Önnek.
 6. Amennyiben egy adott terméket nem tudunk biztosítani az Ön számára, például azért, mert az már nem elérhető, nem tudjuk vállalni a kért szállítási határidőt, vagy hibás volt a termék ármegjelölése az oldalunkon, akkor erről e-mailben értesítjük Önt, és a rendelést nem teljesítjük. Ha Ön már kifizette a termékeket, akkor haladéktalanul visszafizetjük Önnek a teljes összeget az esetlegesen felszámított szállítási költségekkel együtt

2.4 Elérhetőség

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Oldalon bemutatott termékek ténylegesen elérhetőek legyenek. Amennyiben az Ön által rendelt termékek közül bármelyik nincs raktáron vagy már nem elérhető, megpróbáljuk felvenni Önnel a kapcsolatot a visszatérítésről vagy egy későbbi szállításról való egyeztetés céljából. Továbbá - amennyiben a termék már nem elérhető - hasonló jellegű és minőségű helyettesítő terméket is felajánlhatunk Önnek.

2.5 Árazás

 1. Az Oldalon megjelenő árak kizárólag az Oldalon keresztül megrendelt termékekre vonatkoznak. Az Oldalon megjelenő árak helyességét rendszeresen ellenőrizzük, de hibák elkerülhetetlenül előfordulhatnak.
 2. Amennyiben egy termék árazásakor hiba történt, értesíteni fogjuk Önt a hibáról, és Ön választhat, hogy megrendeli-e a terméket a helyes áron, vagy törli-e a rendelést.
 3. Amennyiben Ön a megrendelés mellett dönt, akkor a jelen Általános Vásárlási Feltételek szempontjából ez egy új megrendelés leadásának minősül.

2.6 Fizetés

 1. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az oldalon megjelenő árak minden adót és vámot tartalmaznak helyi szállítás esetén. Nemzetközi szállítás esetén további adók és vámok merülhetnek fel, amelyek a fizetési oldalon jelennek meg.
 2. A megrendelt termékek árán felül szállítási költségek is felmerülhetnek – ld. Szállítási és visszaküldési tájékoztatónkat, amely hivatkozásként a jelen Általános Vásárlási Feltételek részét képezi.
 3. A fizetés minden esetben a megrendeléskor esedékes, az Oldal fizetési funkciójának igénybevételével.
 4. A tranzakció addig nem minősül fizetettnek, amíg az összeg nem kerül jóváírásra a számlánkon, és a kiszállítást nem kezdjük meg addig, míg a teljes összeg be nem érkezett.
 5. Ha bármilyen okból kifolyólag nem tudjuk elfogadni az Ön rendelését, akkor a rendeléssel kapcsolatban kifizetett teljes összeget visszatérítjük Önnek. Ha még nem terheltük meg az Ön bankkártyáját, akkor nem is fogjuk.

2.7 Az áruk tulajdonjoga

Miután megkaptuk az áruk ellenértékét és kiszállítottuk Önnek a termékeket, azok tulajdonjogával Ön rendelkezik.

2.8 Szállítás

A szállításról részletesen a Szállítási és visszaküldési tájékoztatóban olvashat.

2.9 Felelősségünk Ön felé

 1. Az Ön törvényes jogaival kapcsolatos további információkért, valamint, hogy ezeket hogyan érintheti a jelen Általános Vásárlási Feltételek - ideértve a felelősségünkre vonatkozó jelen pontot -, javasoljuk, hogy forduljon a helyi fogyasztóvédelmi szervezethez vagy hatósághoz.
 2. Az ezen az Oldalon rendelhető termékek fogyasztónak minősülő végfelhasználók által vásárolhatók meg saját, nem kereskedelmi céllal. Nem vállalunk felelősséget (legyen szó szerződésszegésről, gondatlanságról vagy bármi másról) semmilyen üzleti veszteségért, ideértve többek között bármely megrendelt, megrendelés kapcsán kiszállított vagy kiszállítandó termék miatt, vagy azzal kapcsolatosan esetlegesen elmaradt hasznot, bevételt, meghiúsult üzleti lehetőséget vagy szerződést.

2.10 Általunk nem kontrollálható események

 1. Nem vagyunk felelősek az olyan károkért, amelyek általunk észszerűen nem kontrollálható események következtében érik Önt. Amennyiben ilyen jellegű esemény befolyásolja az Önnel fennálló szerződésünkből adódó kötelezettségeink teljesítését:
  1. értesítjük Önt, amint az észszerű keretek között lehetséges; és
  2. kötelezettségeink teljesítését felfüggesztjük, és a vonatkozó kötelezettségek teljesítésére szabott határidő meghosszabbodik a szóbanforgó esemény időtartamával. Amennyiben az esemény hatással van az Ön által megrendelt termékek szállítására, az esemény elmúltával egyeztetünk Önnel az új szállítási időpontról.

2.11 Az Ön elállási joga

Az elállási joggal kapcsolatban ld. Termékvisszaküldési tájékoztatónkat.

3. Általános feltételek

 1. A köztünk folytatott kommunikáció és az egymással kötött szerződések nyelve az angol.
 2. Szándékaink és az Ön szándékai szerint a jelen Weboldal Feltételek, valamint bármely olyan szerződés, amelynek keretében termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, kizárólag Ön által és általunk érvényesíthető. A jelen Weboldal Feltételek - ideértve az Adatvédelmi Tájékoztatót, a Süti Tájékoztatót, a Kiszállítási és Kézbesítési Tájékoztatót és a Termékvisszaküldési Tájékoztatót (melyek mindegyike a jelen Weboldal Feltételek hivatkozott részét képezi) - azok témáját illetően teljeskörű megállapodást hoznak létre közöttünk és Ön között, felváltva minden esetleges korábbi megállapodást és kommunikációt.
 3. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen Weboldal Feltételek vonatkozásában az angol jog az irányadó. Ez azt jelenti, hogy az oldalunkon megrendelt termékekre vonatkozó szerződést és az azzal kapcsolatos esetleges jogvitákat az angol jog szabályozza. Ön egyetért velünk abban, hogy Anglia és Wales bíróságai nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a köztünk esetlegesen felmerülő jogviták ügyében. Mindazonáltal Ön további fogyasztói jogokkal rendelkezhet a lakóhelyén hatályos törvények szerint. Ez a záradék nem korlátozza vagy zárja ki ezeket a jogokat, Ön továbbra is élhet azokkal

 

Üzemeltető:

06905099

EURO GROW s.r.o.
32600, Cseh Köztársaság, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, Slovanská alej 1960/24

 

Kérjük, jelentkezzen be újra

Sajnáljuk, de a CSRF token valószínűleg lejárt. A legmagasabb szintű biztonság fenntartása érdekében kérjük, jelentkezzen be újra. Megértését köszönjük.

Köszönjük a megértést.

Bejelentkezés